Wał pierścieniowy o profilu Matrix KWM 600 mm ∅

Klinowy wał pierścieniowy KWM posiada wyjątkowo niezawodny napęd własny dzięki pierścieniom o profilu Matrix. Dzięki profilowi pierścieni Matrix wał ten w większym stopniu rozbija glebę przeznaczoną pod siew na drobne gruzełki.

  • Pasmowe zagęszczenie gleby
  • Pierścienie o profilu Matrix zapewniające lepszy napęd własny
  • Lepsze kruszenie także w trudnych warunkach
  • Spokojny bieg redlic w uformowanych redlinach wysiewu
  • Doskonałe przy każdej pogodzie i w każdych warunkach glebowych

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.