Łatwa regulacja

Einfache Einstellung (1) XTender4200-T_Catros12003_Challenger_d0_kw_5176-1_d1_171002

Głębokość robocza jest szybko i łatwo regulowana w jednym punkcie na segmencie talerzy. Na każdym z segmentów znajduje się siłownik hydrauliczny, którym przez włożenie albo obrócenie elementów dystansowych ograniczona jest droga wysuwania tłoczyska. Przednie i tylne rzędy talerzy ustawiają się przy tym automatycznie. Dodatkowo dostępna jest hydrauliczna regulacja głębokości roboczej.

Na szczególnie twardej glebie, jak np. na nawrotach można chwilowo zredukować szerokość roboczą do 7 m, poprawiając w ten sposób zagłębianie się talerzy w glebę.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.