Crushboard

Crushboard (1) CATROS_Crushboard_livopers_grau_d1_191023

Lepsze równanie i tworzenie struktury gruzełkowatej (kruszenie)

Kompaktowe brony talerzowe z włóką Crushboard doskonale nadają się do uprawy przedsiewnej, ponieważ pozwalają uzyskać dobry efekt wyrównywania i tworzenia struktury gruzełkowatej. Włóka Crushboard zapewnia jednak korzyści również podczas uprawy ścierniska. Crushboard np. rozdrabnia strąki rzepaku i stymuluje rzepak leżący na ściernisku do silniejszego kiełkowania. Ścierniska po rzepaku, słoneczniku i kukurydzy są również rozdrabniane przez Crushboard, dzięki czemu wspierany jest proces użycia słomy jako nawozu.

Ustawienie włóki Crushboard można zmieniać niezależnie od głębokości roboczej pola talerzy. Głębokość roboczą, a tym samym intensywność pracy włóki Crushboard można regulować mechanicznie lub hydraulicznie za pomocą zdalnego sterowania. Dzięki regulacji hydraulicznej kierowca może wygodnie, nie opuszczając kabiny ciągnika, dopasować ustawienie do odpowiednich warunków.


Zalety włóki Crushboard

  • Komfortowa, bezstopniowa hydrauliczna regulacja głębokości roboczej z czytelną skalą w standardzie
  • Jeszcze lepsze tworzenie struktury gruzełkowatej i wyrównywanie

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.