Rama sprzęgowa KR 9002 i KR 12002 do połączenia trzech Catrosów

Rama sprzęgowa KR 9002 i KR 12002 (1)

Mocne połączenie

Warianty szerokości roboczej 9 m lub 12 m wynikają z montażu trzech kompaktowych bron talerzowych na ramie sprzęgowej AMAZONE KR.

Rama sprzęgowa łącząca poszczególne Przy wykonywaniu nawrotów oraz do transportu, trzy części ramy są podnoszone hydraulicznie.

W celu umożliwienia bezpiecznej jazdy po drogach, rama sprzęgowa posiada opcjonalne urządzenie przechylne za pomocą którego można dodatkowo podnieść bocznie segmenty zewnętrzne i w ten sposób osiągnąć mniejszą szerokość transportową.

Ta technika została wykoncypowana dla dużych, scalonych zakładów.*


  • Catros z ramą sprzęgową KR 9002 9,0 m szerokość robocza
  • Catros z ramą sprzęgową KR 12002 12,0 m szerokość robocza

* niedostępna w krajach UE

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.