Systemy ramy sprzęgowej KR 9002 i KR 12002 do łączenia trzech maszyn Catros

Anhängeträgersysteme KR 9002 und KR 12002 (1)

Silne połączenie

Warianty szerokości roboczej 9 m lub 12 m wynikają z montażu trzech kompaktowych bron talerzowych na ramie sprzęgowej AMAZONE KR.

Rama sprzęgowa łącząca poszczególne maszyny w jedną mocną maszynę może poza tym być stosowana na siewnikach punktowych ED lub siewnikach D9.

Na nawrocie i przy transporcie trzy ramy są podnoszone hydraulicznie.

W celu umożliwienia przyjemnej jazdy ulicznej rama sprzęgowa posiada opcjonalne urządzenie przechylne za pomocą którego można dodatkowo podnieść bocznie segmenty zewnętrzne i w ten sposób osiągnąć mniejszą szerokość transportową.

Ta technologia jest przeznaczona do stosowania w dużych gospodarstwach rolnych.*


  • Catros z ramą sprzęgową KR 9002 o szerokości roboczej 9,0 m
  • Catros z ramą sprzęgową KR 12002 o szerokości roboczej 12,0 m

*niedostępne w UE
 

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.