Talerze ustawione pod ostrym kątem

Dzięki kątowi 17° w przednim i 14° w tylnym rzędzie talerzy w bronach Catros, Catros+ i CatrosXLsą one w stosunku do powierzchni gleby również mocowane pod małym kątem. Zapewnia to płynne przekazywanie mieszanki gleby ze słomą z pierwszego na drugi rząd talerzy i prowadzi do doskonałego przemieszania się gleby z materiałem roślinnym. W porównaniu do talerzy o dużym kącie mocowania, kąt wyrzutu przy stromym ułożeniu talerzy jest znacząco mniejszy. Dzięki temu mieszanka gleby ze słomą jest poprawnie rozkładana jeszcze przed wałem uprawowym.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.