Wyjątkowo niskie zużycie paliwa

Podczas pracy kompaktowymi bronami talerzowymi Catros i Certos, bez problemów osiąga się prędkości od 10 do 18 km/h. Umożliwia niezwykle dużą wydajność powierzchniową i zmniejsza potrzebny nakład pracy do minimum. Czynnikami decydującymi o sukcesie ekonomicznym są również niskie koszty paliwa, zużycie części i koszty napraw.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.