Bez wału, lecz z podwójnym zagarniaczem

Ohne Walze, aber mit Doppelstriegel (1) Striegelbalken_d0_kw_4967-1_d1_170929

Dodatkowo do już szerokiego asortymentu wałów uprawowych AMAZONE oferuje także podwójną bronę chwastownika do agregatów Cenius-2TX oraz Ceus-2TX. Podczas gdy wał uprawowy zapewnia docelowy stopień zagęszczenia gleby, zadaniem podwójnej brony chwastownika jest polepszenie rozkładu resztek pożniwnych i optymalne wyrównanie powierzchni. W okresie wiosennym podwójna brona chwastownika może również pracować w trybie płaskim, zapewniając tym samym szybsze ogrzewanie i osuszanie gleby. Dzięki swojej uniwersalności i elastyczności agregaty Cenius-2TX i Ceus-2TX mogą być stosowane praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym.


Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.