Bez wału, lecz z podwójnym zagarniaczem

Ohne Walze, aber mit Doppelstriegel (1) Striegelbalken_d0_kw_4967-1_d1_170929

Dodatkowo do już szerokiego asortymentu wałów uprawowych AMAZONE oferuje także podwójną bronę chwastownika do agregatów Cenius-2TX oraz Ceus-2TX. Podczas gdy wał uprawowy zapewnia docelowy stopień zagęszczenia gleby, zadaniem podwójnej brony chwastownika jest polepszenie rozkładu resztek pożniwnych i optymalne wyrównanie powierzchni. W okresie wiosennym podwójny zagarniacz może również pracować bardzo płytko, zapewniając tym samym szybsze ogrzewanie i osuszanie gleby. Dzięki swojej uniwersalności i elastyczności agregaty Cenius-2TX i Ceus-2TX mogą być stosowane praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym.


  • Wymiana podwójnego zagarniacza jest tak samo prosta, jak wymiana lub doczepienie wału uprawowego, bo używa się tej samej ramy wału.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.