Cięcie na całej powierzchni zapewniające optymalne efekty pracy

Ganzflächiger Schnitt für ein optimales Arbeitsergebnis (1) Cobra_gesamt_oben_809_d1_220318

Aby uzyskać dobry wynik przy płytkiej uprawie gleby, niezwykle ważne jest podcięcie na całej powierzchni, a tym samym usuwanie ścierniska lub chwastów z całej powierzchni. Do tego celu AMAZONE oferuje różne redlice gęsiostopek,np. o szerokości 22 cm, w związku z czym przy rozstawie rzędów 13,3 cm we wszystkich warunkach i 8,7 cm na redlicę zapewnione jest wystarczające zachodzenie na siebie redlic, a tym samym podcięcie na całej powierzchni. Do prac na średniej głębokości, mieszania i spulchniania dostępna jest redlica wąska 50 mm. Wąska redlica jest również dostępna w wersji HD zapewniającej wysoką wydajność.


Ganzflächiger Schnitt für ein optimales Arbeitsergebnis (2) Cobra_Gaensefusschar_220x6mm_924_d1_220318
Gęsiostopka 220 mm x 6 mm
Ganzflächiger Schnitt für ein optimales Arbeitsergebnis (2) Cobra_Gaensefusschar_220x12mm_928_d1_220318
Gęsiostopka 220 mm x 12 mmGanzflächiger Schnitt für ein optimales Arbeitsergebnis (3) Cobra_Schmalschar_50x6_920_d1_220318
Wąska redlica 50 mm x 6 mm
Ganzflächiger Schnitt für ein optimales Arbeitsergebnis (4) Cobra_HD_Schmalschar_50mm_923_d1_220318
Wąska redlica HD 50 mm x 25 mm


Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.