Perfekcyjne uzupełnienie uprawy przedsiewnej – kombinacja wału i zagarniacza

Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung (1)Cobra7000-2TX-Striegel_Claas_d0_kw_Q8172142_d1_220322

Dla przygotowania gleby pod siew kukurydzy lub buraków cukrowych kultywator AMAZONE z wałami uprawowymi można dodatkowo wyposażyć także w zagarniacze. Zagarniacze tworzą gruzełkowatą strukturę gleby oraz doskonałe warunki dla kiełkowania kolejnych kultur. Następną zaletą przy pracy z zagarniaczem jest optymalizacja rozdziału słomy.


Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung (2) 78900187_Striegelsystem_12-125_HI_KW580_361_d1_210813
System zagarniacza do wałów uprawowych SW, KW i UW
Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung (2) 78900187_Striegelsystem_12-125_HI_KWM3001-600-125_952_d1_220322
System zagarniacza do wałów uprawowych KWM i DW


Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung (4) 78900072_Striegelsystem_12-250_HI_DUW_580_d1_210813
System zagarniacza do wału uprawowego DUW


Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.