Prezentacja silnej rodziny

Eine starke Familie stellt sich vor (3) Cenius_6003-2-TX-Super_d0_kw_1089_d1_170926

Spełnienie wszelkich wymagań

Wiele przedsiębiorstw myśląc o mechanizacji, poszukuje urządzenia redukującego koszty o możliwie jak najbardziej uniwersalnym spektrum zastosowania. Rozwiązaniem są kultywatory mulczujące Cenius z zamontowanym kultywatorem Cenius od 3 do 4 m oraz kultywatorem zaczepianym Cenius-2TX od 4 do 8 m. Znajdują one zastosowanie począwszy od płytkiej uprawy ścierniska po głębokie spulchnianie gleby.

Dzięki różnym wersjom wyposażenia można dopasować urządzenie niemalże do wszystkich warunków panujących w danym miejscu. W kombinacji z aktywnym lub pasywnym agregatem uprawowo-siewnym AMAZONE można znakomicie realizować nowoczesne procedury siewne.


Najważniejsze argumenty przemawiające za rodziną Cenius


Mniej sprzętu, więcej zastosowań – Cenius


Typy: 

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.