Prezentacja silnej rodziny

Eine starke Familie stellt sich vor (3) Cenius_6003-2-TX-Super_d0_kw_1089_d1_170926

Spełnienie wszelkich wymagań

Wiele przedsiębiorstw myśląc o mechanizacji, poszukuje urządzenia redukującego koszty o możliwie jak najbardziej uniwersalnym spektrum zastosowania. Rozwiązaniem są kultywatory mulczujące Cenius z zawieszanym kultywatorem Cenius od 3 do 4 m oraz kultywatorem zaczepianym Cenius-2TX od 4 do 8 m. Znajdują one zastosowanie począwszy od płytkiej uprawy ścierniska po głębokie spulchnianie gleby.

Dzięki różnym wersjom wyposażenia można dopasować urządzenie niemalże do wszystkich warunków panujących w danym miejscu. W kombinacji z aktywnym lub biernym agregatem uprawowo-siewnym AMAZONE można znakomicie realizować nowoczesne metody siewu.


Najważniejsze argumenty przemawiające za rodziną Cenius

 • Wielki wybór różnorakich redlic C-Mix dostosowanych do pracy na każdej głębokości roboczej
 • Łatwa i szybka wymiana redlic za pomocą systemu szybkiej wymiany C-Mix-Clip
 • Niezawodne kopiowanie głębokości nawet w najtrudniejszych warunkach, determinowane przez wysokie wartości siły uwalniania mechanizmów ochrony przed przeciążeniami zębów C-Mix-Special- i C-Mix-Super
 • Najróżnorodniejsze narzędzia służące do optymalizacji równania w dowolnych warunkach
 • Niezwykła łatwość uciągu i oszczędność paliwa połączona z bardzo dobrymi efektami spulchniania i mieszania dzięki optymalnemu rozkładowi i ustawieniu zębów
 • Uniwersalne wały uprawowe zapewniające optymalne zagęszczanie


Mniej sprzętu, więcej zastosowań — Cenius

 • Więcej stabilności
 • Więcej możliwości zastosowania
 • Więcej komfortu i jakości pracy
 • Mniej zapychania
 • Mniej zapotrzebowanie na paliwo
 • Mniej kosztów na części ścieralne


Typy: 

 • Cenius 4003-2TX Special/Super, szerokość robocza 4,0 m
 • Cenius 5003-2TX Special/Super, szerokość robocza 5,0 m
 • Cenius 6003-2TX Special/Super, szerokość robocza 6,0 m
 • Cenius 7003-2TX Special/Super, szerokość robocza 7,0 m
 • Cenius 8003-2TX Special/Super, szerokość robocza 8,0 m

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.