Decyduje prawidłowy sposób postępowania!

Tyrok-8Schar_Fendt_d0_kw_Q4190393_d1_210819_CMS

O sukcesie nie decyduje filozofia, lecz prawidłowy wybór sposobu uprawy gleby. Siew konwencjonalny z zastosowaniem pługa jest rozpowszechniony tak samo szeroko, jak kiedyś. Uwzględniając istniejące okoliczności i stale zmieniające się warunki ramowe, jak na przykład ceny produktów, produkcja energii, redukcja powierzchni ugorowanych itd. w wielu gospodarstwach równolegle praktykowany jest zarówno siew konwencjonalny jak również siew w mulcz, a funkcja pługa zabezpieczająca plonowanie jest przy tym oceniana bardzo wysoko.


Zalety tradycyjnej uprawy gleby:

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.