Perfektes Grenzpflügen

Perfektes_Grenzpfluegen_d1_210826_CMS

Das Aufsattelrad ist seitlich am Rahmen platziert, sodass man dicht bis an die Feldgrenze pflügen kann. Bei maximaler Arbeitsbreite liegt das Rad innerhalb der Arbeitsbreite. Selbst bei mittlerer Arbeitsbreite befindet sich das Rad innerhalb der Maschine. Direktes Arbeiten an Grenzen oder Hindernissen wird dadurch noch präziser.


  1. Arbeitsbreite je Körper: 42,5 cm
  2. Arbeitsbreite je Körper: 55 cm

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.