Wał polowy AW

Wały uprawowe AMAZONE AW doskonale nadają się do zastosowania na glebach zarówno lekkich jak i ciężkich. Jest to ważne, gdy podczas siewu nie są stosowane optymalne agregaty zagęszczające takie jak wał pierścieniowy AMAZONE.

Wał polowy Freisteller AW

Korzyści dla użytkownika

Tworzenie struktury gruzełkowatej na całej powierzchni oraz zagęszczanie płaszczyzny wysiewu gwarantuje dobre doprowadzenie wody w strefie kiełkowania. Prowadzi to do optymalnego wzrostu wysiewanych roślin i prawidłowego rozwoju łanu. Wałowanie z kolei zapobiega wzrostowi ziaren odpadowych i chwastów po uprawie ścierniska.

Jednocześnie w sposób efektywny zwalczane są ślimaki dzięki redukcji pustych przestrzeni w glebie. Poprzez wałowanie wiosną można zapewnić ponowny kontakt z glebą ziaren zbóż, które uniosły się wskutek przemarznięcia. Można w ten sposób zapobiec szkodom wynikającym z przemarznięcia przy braku pokrywy śnieżnej. Wały polowe AMAZONE są dostępne we wszystkich możliwych szerokościach roboczych wraz z pierścieniami Crosskill lub Cambridge. Pojedyncze segmenty wału ze swobodnie obracającymi się pierścieniami pośrednimi są ułożyskowane niezależnie tak, aby zagwarantować najlepsze czyszczenie i dopasowanie wału do podłoża na całej szerokości roboczej. Uzyskiwane w ten sposób duże prędkości pracy gwarantują wysoką wydajność i niskie koszty pracy. Wały polowe AW są urządzeniami stosowanymi w profesjonalnych gospodarstwach rolnych poczynając od upraw ścierniskowych poprzez przygotowanie gleby pod siew aż do wałowania plantacji zbóż po przezimowaniu.

Zrzut ekranu z 08.07.2019 o godz. 09.17.35

Przelicznik wydajności

Przelicznik wydajności Amazone umożliwia ocenę podstawowych czynników ekonomicznych gospodarstwa rolnego przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Teaser – technika siewu pneumatycznego

Prośba o prezentację

Usługą specjalną oferowaną w Niemczech i Austrii jest demonstracja wybranej przez Państwa maszyny przez naszego specjalistę w Państwa gospodarstwie rolnym. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza z prośbą o prezentację.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.