Zęby rozprowadzające nawóz do Cenius-2TX

Düngereinlegerzinken für Cenius-2TX (1) Cenius_Detail_Schar_d0_kw_3154_d1_150901

Nawóz jest odkładany w cieniu redlicy. Za pomocą klapki na zębach rozprowadzających nawóz można ustawić, na jakiej głębokości ma być odłożony nawóz. Zęby rozprowadzające nawóz mogą być używane razem z redlicą C-Mix 80 lub nową
redlicą C-Mix 40.


Możliwości regulacji odkładania nawozu:

  1. 100 % warstwa podpowierzchniowa 
  2. 50 % warstwa podpowierzchniowa/50 % stopa dolna
  3. 100 % stopa dolna

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.