Nieważne czy płytko, czy głęboko

Egal ob flach oder tief (1) Ceus_Arbeiten_Standart_d1_170622

Dzięki agregatom Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX oraz 7000-2TX AMAZONE prezentuje nową i elastyczną koncepcję maszynową. Agregat Ceus łączy zastosowanie kompaktowej brony talerzowej do płytkiej uprawy z polem zębów do głębokiego spulchniania. Dzięki takiej kombinacji Ceus-2TX jest idealnym urządzeniem uprawowym dla przedsiębiorstw, które muszą uprawiać bardzo duże ilości masy organicznej, takiej jak ziarno lub poplon, ew. chcą bardzo elastycznie wykonywać uprawę płytką i głęboką przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki prędkości roboczej 8 do 15 km/h możliwa jest duża wydajność powierzchniowa.


Wiele cykli roboczych w jednym przejeździe
Zastosowanie nowego zaczepianego agregatu uprawowego umożliwia połączenie kilku zabiegów roboczych w jeden przejazd. Usytuowane z przodu pole uzębionych talerzy o średnicy 510 mm umożliwia płytką uprawę na głębokość roboczą w zakresie od 5 do 14 cm. W następnej kolejności gleba jest spulchniana na maksymalną głębokość roboczą 30 cm za pomocą pola zębów C-Mix Super. Jednocześnie występujący podczas uprawy ruch wciągający zębów zwiększa działanie tnące usytuowanego z przodu pola talerzy.


Pole talerzy z przodu
Usytuowane z przodu pole talerzy rozdrabnia bardzo dokładnie masę organiczną, intensywnie tnąc i mieszając resztki roślin, spoczywające na powierzchni gleby. Jednocześnie na powierzchni gleby tworzy się struktura drobnoziarnista. Stwarza to optymalne warunki do uprawy oraz zasiewu i wzrostu. Pojedynczo zawieszone i zabezpieczone gumowymi elementami talerze dla optymalnego dopasowania do podłoża, jak również niewymagające konserwacji zamontowanie kąpieli olejowej talerzy mają taką samą konstrukcję, jak 10 000 krotność niezawodnej kompaktowej brony talerzowej Catros. Rozstaw 12,5 cm oraz stromy kąt ustawienia talerzy 17° w przednim i 14° w tylnym rzędzie gwarantują pełno powierzchniową uprawę oraz idealne mieszanie materiału organicznego.

Regulacja głębokości roboczej pola talerzy odbywa się za pomocą zawieszenia na równoległoboku, przy czym intensywność pracy może być zmieniana dzięki ruchowi w pionie pola talerzy. Także w przypadku maksymalnej głębokości roboczej pola zębów można całkowicie dezaktywować pole talerzy w najwyższym położeniu. Zatem możliwe jest także głębokie spulchnianie gleby bez używania pola talerzy. Pozwala to zaoszczędzić siłę pociągową oraz paliwo.


  1. Agregat Ceus ze wszystkimi narzędziami w położeniu roboczym
  2. Praca bez pola talerzy
  3. Praca bez pola zębów

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.