Wersja HD

HD Version (1) Scharspitze_HD

W celu uzyskania jeszcze dłuższej żywotności czubki redlic HD z płytkami z twardego metalu oraz płaty lemiesza HD z przyspawanym twardym metalem są opcjonalnie dostępne dla prawie wszystkich korpusów pługów.

Więcej odnośników

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat uprawy gleby

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.