Technologia zmiennego zwalczania chwastów na bazie obrazów wysokiej rozdzielczości wykonywanych z drona

AmaSelect_Spot_75cm_d1_190822
AmaSelect Spot mit DroneLink Teilflächenspezifische Unkrautbehandlung auf Basis von hochgenauen Drohnenaufnahmen

W celu ograniczenia nakładów na ochronę roślin, AMAZONE z funkcją przełączania rozpylaczy AmaSelect Spot umożliwia zmienne zwalczanie chwastów na podstawie zdjęć z obrazów o wysokiej rozdzielczości, które są wykonywane przez drona. Oprogramowanie DroneLink uwzględnia wyjątkowe właściwości systemu AmaSelect, umożliwiając precyzyjną aplikację punktową w trybie offline. Tworzenie map pola wskazujących w wysokiej rozdzielczości rozmieszczenie chwastów jest przy tym podstawową kompetencją holenderskiej firmy DroneWerkers.

W pierwszym etapie nad powierzchnią pola przelatuje dron wyposażony w specjalną kamerę RGB specjalnie przeznaczoną do mapowania. Po lądowaniu zdjęcia są geotagowane (kalibrowana jest ich pozycja). Następnie poszczególne nagrania są łączone, tworząc całościową mapę. W kolejnym kroku następuje analiza map za pomocą oprogramowania DroneLink. Dzięki sztucznej inteligencji program rozróżnia uprawy i poszczególne występujące chwasty. W jednolitych uprawach możliwa jest lokalizacja również całych gniazd chwastów. Oprogramowanie DroneLink uwzględnia specyficzne cechy funkcji przełączania rozpylaczy AmaSelect Spot. Specjalną zaletą tego systemu jest rozstaw rozpylaczy wynoszący 25 cm oraz przełączanie sekcji szerokości po 50 cm. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozpylaczy SpotFan 40-03 o kącie oprysku wynoszącym tylko 40° można uzyskać odstęp roboczy od opryskiwanej powierzchni wynoszący ok. 50 cm, niemal eliminując nachodzenie się obszarów pracy, co umożliwia punktową aplikację środka ochrony roślin o 100%-owym stężeniu w dokładnie określonych miejscach. Wyklucza się w ten sposób problemy w strefach granicznych spowodowane niedostateczną ilością środka ochrony. W zależności od zachwaszczenia można w ten sposób zaoszczędzić do 80% środka ochrony roślin.

Aby aplikacja odbywała się niezawodnie, punkty rozpylania środka ochrony roślin zostają poszerzone o 1-metrową strefę bezpieczeństwa. Dzięki temu zapewnione jest celowe, punktowe rozpylanie we wszystkich warunkach.

Na bardzo heterogenicznych powierzchniach istnieje zawsze możliwość przełączenia na aplikację powierzchniową za pomocą rozpylaczy standardowych jednym naciśnięciem przycisku.

Dzięki możliwości wykonania szczegółowych nagrań stref zachwaszczenia i niezawodnej integracji map aplikacji punktowej, w wielu praktycznych zastosowaniach można drastycznie ograniczyć zużycie środków ochrony roślin pracując ze standardowymi opryskiwaczami firmy AMAZONE.