Do pobierania pakietu dla mediów

Amazone_Cirrus mit Minimum TillDisc (1)
Cirrus z Minimum TillDisc

Cirrus z Minimum TillDisc
Nowe narzędzie dla nowoczesnych koncepcji uprawy gleby


Pole talerzy falistych Minimum TillDiscw siewniku Cirrus oferuje dodatkową opcję wśród narzędzi przygotowawczych. Przy rozstawie rzędów 16,6 cm, talerzy tnących można używać bezpośrednio przed redlicami do cięcia gleby, resztek pożniwnych lub żywej masy organicznej. Talerze faliste wzruszają wyraźnie mniej gleby niż konwencjonalne 2-rzędowe pola talerzy. W obszarach problemowych o podwyższonych oporach i porośniętych trawą, pole talerzy może być skutecznym rozwiązaniem, ponieważ idealnie nadaje się do „pozornej uprawy”.

Po podstawowej uprawie glebyc i po zastosowaniu środków ochrony roślin oraz po pojawieniu się samosiewów i chwastów, przed nadchodzącym siewem gleba nie jest ponownie uprawiana. Nasiona kolejnych upraw są przesuwane dalej w kierunku przerwy wegetacyjnej, co minimalizuje kiełkowanie chwastów. Podczas siewu Minimum TillDisc wzrusza minimalną ilość gleby, spulchnia ją i tnie tylko w obszarze redlic pracujących za talerzami, aby zapobiec nowemu kiełkowaniu trawy.

Minimum TillDisc to narzędzie wielofunkcyjne, które pomaga również w tworzeniu „zielonych mostów” w celu efektywnego zwalczania chwastów i erozji. Resztki pożniwne, rosnące lub obumarte rośliny są cięte tylko w obszarze talerzy w celu zasiania nasion za pomocą redlic talerzowych podążających za talerzami. Metoda ta może być stosowana w już istniejących uprawach mieszanek paszowych w ce dosiania nowych kultur lub w celu zminimalizowania szkód spowodowanych zimowaniem.

Zastosowanie Minimum TillDisc na suchych obszarach pozwala na uprawę pasmową oszczędzającą wodę, ponieważ uprawiane jest tylko pasmo bezpośrednio przed redlicami. Na glebach wilgotnych i kleistych pole talerzy falistych wynosi na powierzchnię mniej grudek niż w przypadku normalnego pola talerzy. Zastosowanie Minimum TillDisc sprawia, że Cirrus jest jeszcze lżejszy, co zmniejsza zużycie paliwa.

Cirrus oferuje szeroką gamę nowoczesnych narzędzi uprawowych w zależności od wymagań klienta. Poza standardowym polem talerzy z drobno lub grubo uzębionym talerzem o średnicy 460 mm , Cirrus może być wyposażony w nowe pole talerzy falistych Minimum TillDisc lub może być dostarczany bez pola talerzy.