1 kwi 2019, Hasbergen-Gaste

Amazone wygrywa nagrodę w dziedzinie handlu zagranicznego

Do pobierania pakietu dla mediów

Firma Amazonen-Werke na targach w Hanowerze otrzymała nagrodę w dziedzinie handlu zagranicznego w roku 2019 od Ministra Gospodarki Dolnej Saksonii, dr Bernda Althusmanna. Dolnosaksońska nagroda w dziedzinie handlu zagranicznego została przyznana już po raz dziesiąty. Jury uzasadniło tegoroczną decyzję o przyznaniu Amazone pierwszej nagrody w kategorii dużych firm długą tradycją eksportową firmy i długotrwałym sukcesem eksportowym: „Firma od ponad 100 lat eksportuje swoje produkty i jest reprezentowana w 70 krajach na całym świecie. W ciągu ostatnich trzech lat Amazone stworzyła 75 nowych miejsc pracy w Dolnej Saksonii dzięki rozwojowi swojej działalności za granicą. Ponadto firma jest szczególnie zaangażowana w ochronę klimatu i wspiera projekty badawcze w tej dziedzinie”.

W trakcie ceremonii wręczenia nagród na targach Minister Althusmann podkreślił szczególne zasługi laureatów: „Bariery handlowe zwiększają się na całym świecie, stwarzając dodatkowe wyzwania dla przemysłu eksportowego. Pomimo tego firmy w Dolnej Saksonii osiągnęły w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki eksportowe. Ich praca i konsekwencja w działaniu robią na mnie ogromne wrażenie. Przedsiębiorstwa eksportujące są ważną siłą napędzającą rozwój gospodarczy naszego kraju”.

Nagroda wyróżnia pracę pracowników Amazone
„Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania dolnosaksońskiej nagrody w dziedzinie handlu zagranicznego” – stwierdził zarząd Amazone. „Nagroda wyróżnia codzienną pracę naszych wysokowykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, którzy zgodnie z naszą długoterminową strategią korporacyjną osiągają sukces w coraz bardziej konkurencyjnym międzynarodowym środowisku.”

Uzasadnienie nagrody w dziedzinie handlu zagranicznego:
Dolnosaksońska nagroda w dziedzinie handlu zagranicznego w tym roku została przyznana już po raz dziesiąty. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: „małe i średnie przedsiębiorstwa” (MŚP) oraz „duże przedsiębiorstwa”.

Kryteria wyboru obejmują poziom udziału eksportu, liczbę miejsc pracy utworzonych w Dolnej Saksonii, które są bezpośrednio zależne od eksportu, innowacyjność, trwałość produktów i procedur oraz strategię eksportową w poszczególnych krajach.

W skład jury nagrody w dziedzinie handlu zagranicznego pod przewodnictwem dr Berenda Lindnera, sekretarza stanu ds. gospodarczych, wchodzą: przedstawiciele Niedersachsen Metall, NBank, NORD/LB, IHK Hannover i IHK Oldenburg, stowarzyszenia pracodawców Dolnej Saksonii, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Dolnej Saksonii oraz Deutsche Messe AG.

190403_Amazone_Aussenwirtschaftspreis
V.r.n.l.: Dimitri Gujo (szef eksportu na terytorium Rosji), Andreas Hemeyer (członek zarządu) i Christian Gall (szef eksportu) są dumni z otrzymania nagrody od Ministra Gospodarki Dolnej Saksonii dr Bernda Althusmanna.


contact-person
Carsten Wochnik

Marketing
Tel.: +49 123 456789
Tel. kom.: +49 321 987654
Email: [email protected]