17 wrz 2019, Hasbergen-Gaste

Double-Shoot w siewniku Cirrus-CC

Do pobierania pakietu dla mediów

Amazone_Anhängesäkombination Cirrus 6003-2CC
Nowy Cirrus-CC posiada dodatkową koncepcję odcinka transportowego do wysiewu dwóch różnych materiałów.

Nowa koncepcja odcinka transportowego w nowoczesnym rolnictwie

Od teraz Cirrus-CC, nowy typ produktów w serii siewnika zaczepianego Cirrus w szerokościach roboczych od 4 m do 6 m, umożliwia aplikację dwóch różnych materiałów. Cirrus-CC posiada zbiornik ciśnieniowy o pojemności 4000 l z dwoma dozownikami elektrycznymi. Dodatkowo do metody Single-Shoot siewnika typu Cirrus-C nowy model Cirrus-CC wyposażony jest w drugi odcinek transportowy i dodatkowe redlice jednotarczowe FerTeC przed wałem oponowym. W ten sposób dwa transportowane materiały mogą być dozowane i umieszczane w różny sposób.

Dzięki Cirrus-CC możliwe są teraz następujące kombinacje:

  • siew nasion za pomocą redlic RoTeC pro lub redlic TwinTeC+
  • siew nasion i nawozu / innych nasion w tej samej redlinie wysiewu metodą Single-Shoot
  • siew nasion i nawozu / innych nasion w dwóch różnych rzędach wysiewu metodą Double-Shoot
  • połączenie metody Singe-Shoot i Double-Shoot

Dzięki tym różnym kombinacjom użytkownik zyskuje wiele możliwości zastosowania w rolnictwie. Rozdzielne dozowanie umożliwia na przykład dodanie do siewu znacznie większej ilości nawozu. Metoda ta odgrywa coraz większą rolę na całym świecie zwłaszcza w regionach o krótkim okresie wegetacji, z większymi niedoborami wody w okresie wegetacji i w przypadku siewu na wiosnę.

Kolejną ciekawą możliwością jest połączenie podawania nawozu w metodzie Single-Shoot i Double-Shoot. W ten sposób niewielka ilość nawozu może być stosowana bezpośrednio z ziarnem za pomocą metody Single-Shoot, co znacznie sprzyja rozwojowi młodych roślin. Aby uniknąć uszkodzeń materiału siewnego, resztę umieszcza się następnie za pomocą redlic FerTeC obok i pod rzędem nasion metodą Double-Shoot. Ponadto redlice FerTeC znacznie ułatwiają siew mieszanek. Dzięki tej technologii podczas siewu można łatwo oddzielić drobne nasiona od grubych, a rośliny wymagające światła do kiełkowania można skutecznie umieszczać na różnych głębokościach siewu w glebie oddzielnie od roślin niewymagających światła do kiełkowania. Cirrus-CC skutecznie komponuje mieszanki paszowe, siewy mieszanek i pokrycia gleby w celu efektywnego zwalczania chwastów i erozji. W razie potrzeby za pomocą nabudowanego GreenDrill 500 można także dozować i wysiewać trzecią kulturę.

Obsługa 2-komorowego zbiornika z dwoma dozownikami jest bardzo prosta w modelu Cirrus-CC. Dzięki temu możliwa jest bardzo łatwa kalibracja obu dozowników za pomocą opcjonalnego terminala TwinTerminal 3.0 znajdującego się na maszynie. Obydwa dozowniki można skalibrować jeden po drugim bezpośrednio przy maszynie bez ciągłego wchodzenia i wychodzenia z kabiny. Na terminalu ISOBUS wyświetlane są również w przejrzysty sposób normy wysiewu i prędkości obrotowe obu dozowników. Operator może łatwo zmieniać normę wysiewu obu dozowników podczas pracy z kabiny ciągnika.

Dzięki temu Cirrus-CC jest niezwykle wygodny dla użytkownika i zapewnia elastyczne możliwości zastosowania.

Amazone_FerTeC-Einscheibenschar_Cirrus-CC
Jednotarczowe redlice FerTeC umieszczone są przed wałem oponowym i między rzędami redlic wysiewających.