Wał dyskowy DW

Wał dyskowy DW (średnica: 600 mm) jest przeznaczony przede wszystkim do pracy na glebach zwięzłych i wilgotnych. Aby wał nie zapychał się glebą, jest on wyposażony w przykręcone oddzielnie, regulowane zgarniacze. Dzięki dużej masie własnej 220 kg/m, dużej szerokości roboczej i wąskim krawędziom wał dyskowy zapewnia bardzo dobre zagęszczanie oraz dobre tworzenie struktury gruzełkowatej. Grudy są przecinane, a kamienie wciskane w podłoże. W ten sposób wał pozostawia szorstką powierzchnię i pozwala ograniczyć ryzyko zapychania się, jak również zapewnia dobrą wymianę powietrza i wody.

Opcjonalnie dostępna jest brona nadążna zapewniająca dodatkowe tworzenie struktury gruzełkowatej i wyrównywanie.

Disc-Walze DW