Wał metalowy zębaty PW

Wał metalowy zębaty PW (średnica: 600 mm) oferuje powierzchniowe zagęszczenie na całej szerokości roboczej. Przyspawane zęby gwarantują dobre rozdrobnienie i produkują większą ilość drobnych gruzełków. Regulowane zgarniacze nawet na kleistym podłożu lub przy dużych masach roślin gwarantują pracę bez zapychania się. Zgarniacze z napawanym materiałem ze stopu twardego gwarantują długą trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Optymalny zakres zastosowań na średnich i zwięzłych glebach, na których wał metalowy zębaty ma dobrą nośność i dobry napęd własny.

Opcjonalnie dostępna jest brona nadążna zapewniająca dodatkowe tworzenie struktury gruzełkowatej i wyrównywanie.

Zahnpackerwalze PW