16 kwi 2016

2015: Amazone – silna pomimo złej sytuacji na rynku

W roku obrachunkowym 2015 obroty grupy Amazone wyniosły 402 milionów € (bez obrotu handlowego). Tym samym, pomimo kurczących się rynków firma Amazone osiągnęła dobre wyniki. W porównaniu do roku poprzedniego wynik za 2015 oznacza spadek o 3,5 % od poprzednich oczekiwań. Na początku roku prognozy branżowe zostały ze względu na ogólnoświatowy kryzys polityczny oraz słaby rozwój cen produktów rolnych obniżone do minus 10 %.

Udział eksportu wyniósł w roku 2015 okrągłe 80 %. Liczba pracowników zatrudnionych na stałe utrzymała się bez zmian na poziomie 1.800 osób. Wydatki na badania i rozwój zachowano na dotychczasowym poziomie ponad 5 % obrotów.

Tak, jak w latach poprzednich firma Amazone również w roku 2015 dalej inwestowała. W lipcu w Hude-Altmoorhausen świętowano oddanie do użytku nowej lakierni, która z 20 milionami Euro jest jedną z większych inwestycji przedsiębiorstwa. W sierpniu 2015 otworzono przedstawicielstwo fabryczne w Chinach. Służy ono przede wszystkim jako punkt sprzedaży i serwisu a równocześnie zapewnia możliwość montażu maszyn Amazone bezpośrednio na miejscu. Nowym projektem będzie budowane w roku 2016 "Centrum testowe" w siedzibie firmy w Hasbergen-Gaste.

W rankingu firm prowadzonym przez DLG Amazone zajęła w 2015 roku ponownie 4 miejsce w zakresie techniki rolniczej. Tym samym przedsiębiorstwo w dalszym ciągu wyróżnia się wśród producentów średniej wielkości. Miejsca 1 do 3 zajmują Fendt, Claas oraz John Deere.

Oczekiwania odnośnie roku 2016 są pozytywne. Spadek obrotów wydaje się być przezwyciężonym tak, że można się liczyć z ich lekkim wzrostem. Z licznymi nowościami zaprezentowanymi na 2015, zakłady Amazone są dobrze przygotowane do spełnienia wymagań rynków. Także perspektywy średnio- i długookresowe są dla techniki rolniczej dobre. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę ludności i niewielkie powierzchnie użytkowane rolniczo należy spodziewać się, że zainteresowanie wydajną techniką rolniczą będzie dalej rosło.

Lufbild Hude
W lipcu w Hude-Altmoorhausen świętowano oddanie do użytku nowej lakierni, która z 20 milionami Euro jest jedną z większych inwestycji przedsiębiorstwa.