31 gru 2016

Amazone: Lekki wzrost obrotów w roku 2016

Christan+Justus Dreyer
Kierownictwo firmy Amazone Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer oczekuje – przy stałych warunkach ramowych – także w roku 2017 lekkiego wzrostu obrotów

W roku obrachunkowym 2016 grupa Amazone osiągnęła obroty w wysokości 406 milionów Euro. W porównaniu do roku poprzedniego (402 miliony Euro) jest to nieco lepszy wynik. Równocześnie ten rezultat wyraźnie przekracza przeciętną uzyskaną przez wszystkich niemieckich producentów maszyn rolniczych, które zgodnie z VDMA zanotowały w roku 2016 zmniejszenie obrotów o 2 %. W obliczu trudnych warunków rynkowych kierownictwo Amazonen-Werke w osobach Christiana Dreyera oraz dr. Justusa Dreyera ocenia osiągnięty wynika jako bardzo pozytywny: "W porównaniu do wielu konkurentów oraz do przeciętnej w branży uzyskaliśmy w roku 2016 bardzo dobry rezultat. I to w sytuacji, gdy gotowość inwestycyjna rolników i firm świadczących usługi była ze względu na gorsze ceny produktów oraz zbiory poniżej średnich, bardzo zachowawcza. Towarzyszące temu cofnięcie rozwoju rynków mogliśmy wyrównać naszymi nowymi rozwiązaniami; poprzez co w wielu obszarach zdobyliśmy nowych klientów zdecydowanych na zakup maszyn Amazone."

Powyżej przeciętnej wzrosły w roku 2016 obroty w Rosji, na Ukrainie w Rumunii, Hiszpanii oraz w krajach nadbałtyckich i Australii. Na dobrym poziomie utrzymały się rynki w Niemczech i Austrii a także we Francji i Anglii.

Udział eksportu w 2015 roku wyniósł około 80 %, liczba zatrudnionych pracowników to około 1.800, z czego 130 to osoby uczące się. Wydatki na badania i rozwój w dalszym ciągu utrzymywały się na poziomie przekraczającym 5 % całości obrotów.

Inwestycje strategiczne
Ważnym strategicznie krokiem był zakup 24 ha terenu w nowej strefie przemysłowo handlowej w Bramsche. Pozwoli to grupie Amazone w przyszłości, zależnie od rozwoju koniunktury, na uzupełnienie zakładów w Hasbergen-Gaste oraz Leeden przez dalszą rozbudowę możliwości produkcyjnych. Nowy teren jest bardzo dobrze powiązany komunikacyjnie z drogą A1 i oddalony tylko 25 kilometrów od macierzystych zakładów w Hasbergen-Gaste.

Równie duże strategiczne znaczenie ma zakup fabryki pługów Vogel & Noot w węgierskim Mosonmagyaróvár. W ramach konsorcjum oferentów ogółem trzech inwestorów wylicytowało we wrześniu 2016 najważniejsze składniki grupy Vogel & Noot. Firma Amazone zapewniła sobie fabrykę pługów włącznie ze wszystkimi prawami do programu do ich produkcji. Dzięki temu firma Amazone w uzupełnieniu do dotychczasowej serii Cayron mogła do swojego pro-gramu włączyć za jednym razem pięć kolejnych serii zawieszanych pługów obracalnych o różnych wielkościach i rodzajach budowy. Nowe typoszeregi o nazwie Cayros zostały w listopadzie pokazane w barwach zielono-pomarańczowych na wielu międzynarodowych targach i wystawach.

W roku 2016 nie zostały zmniejszone również inwestycje w rozbudowę pozostałych zakładów. W Hude-Altmoorhausen oddano w listopadzie do użytku nową lakiernię, dzięki czemu produkty z Hude mogą być już dostarczane z doskonałym, gruntowym lakierowaniem w technologii KTL i powłoką proszkową. Nowa instalacja kosztowała 20 milionów Euro i była największą, pojedynczą inwestycją w historii przedsiębiorstwa.

W siedzibie firmy w Hasbergen-Gaste Amazone zainwestowala 2 miliony Euro w nowe centrum testowania. Nową budowlą ma wielkość ogółem 3.000 m2 z budową prototypów, urządzeniami badawczymi i laboratoriami elektroniki, która podwaja obszar badań i testowania w tych zakładach. Pracownicy centrum testowania zajmują się montażem, uruchamianiem i testowaniem wzorów funkcjonalnych i prototypów w zakresie kompetencji obejmującym technikę nawożenia i ochronę roślin. Również rozwój elektroniki posiada w nowym centrum testowym własną przestrzeń biurową, laboratorium, urządzenia pomiarowe i zabezpieczoną strefę badań komponentów elektronicznych.

Amatechnica zachwyciła gości
Tak jak w każdym roku po wystawie Agritechnica, również w czerwcu 2016 ponownie odbył się w Hasbergen-Gaste dzień pola "Amatechnica". Stało się już tradycją, że na tej własnej wystawie pokazywane są w praktycznym działaniu wszystkie nowości Amazone zaproponowane od ostatnich targów Agritechnica. Odpowiednio to tego zainteresowanie zwiedzających było naprawdę ogromne: Na tej dużej imprezie pojawiło się 4.000 rolników, przedsiębiorców świadczących usługi i partnerów handlowych z Niemiec a także 2.000 gości z 29 krajów eksportowych.

Nowe rozwiązania dla nowych klientów
Aby przekonać starych i nowych klientów Amazone także w 2016 roku wprowadziła na rynek szereg nowości. Zaprezentowano atrakcyjne cenowo, zawieszane, kompaktowe brony talerzowe Catros Special o szerokościach roboczych 2,5, 3, 3,5 i 4 m. Ważną różnicą w stosunku do klasycznych Catros 01, gdzie można wzajemnie przestawiać oba rzędy talerzy jest w nowych modelach Catros 03 Special stałe przyporządkowanie rzędów talerzy.

Nowymi, dołączanymi siodłowo kompaktowymi bronami talerzowymi Catros+ TX o szerokości roboczej 7, 8 i 9 m o podwoziu umieszczonym środkowo Amazone zamknęła lukę istniejącą w dotychczasowym programie między Catros o szerokości 3 do 6 m a wielkimi Catros+ 12003-2TS o szerokości roboczej 12 m. W roku 2016 firma Amazone ze swoimi kompaktowymi bronami talerzowymi, kultywatorami, bronami wirnikowymi, kultywatorami wirnikowymi oraz mocno rozbudowanym programem pługów stała się jednym z największych oferentów w zakresie maszyn do uprawy gleby.

W obszarze techniki siewu Amazone od połowy roku 2016 oferuje wielkopowierzchniowe agregaty uprawowo siewne Cirrus 6003-2 i 6003-2C o szerokości roboczej 6 m. Obie maszyny można w zależności od warunków w gospodarstwie wyposażyć do wyboru w sprawdzone redlice jednotarczowe RoTeC albo w nowe, dwutarczowe redlice systemu TwinTeC+.

Drugą nowością techniki siewu jest mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya. Wyróżnia go stworzony dla profesjonalnych gospodarstw rolnych na-budowany siewnik Cataya 3000 Super, który można do wyboru łączyć z nową broną wirnikową KE 3001 albo z kultywatorami wirnikowymi KG wzgl. KX 3001. Agregat Cataya wyposażony w nowe, dwutarczowe redlice TwinTeC oraz w technologię ISOBUS daje zupełnie nowe impulsy w zakresie techniki siewu.

Nowością w technice nawożenia jest dynamiczne włączanie sekcji szerokości DynamicSpread dla zawieszanych rozsiewaczy ZA-TS Hydro i rozsiewaczy zaczepianych ZG-TS Hydro. Z nowym oprogramowaniem te rozsiewacze są w stanie włączać aż do 64 lub 128 sekcji szerokości, co pozwala dynamicznie dopasować szerokość rozsiewu i jego dawkę. Można z wyraźnie większą precyzją aplikować nawozy na klinach i odnogach pola.

W zakresie ochrony roślin znakomicie rozwijało się zainteresowanie opryskiwaczami z elektrycznym włączaniem poszczególnych rozpylaczy AmaSwitch oraz AmaSelect. Z jednym i drugim systemem w kombinacji włączania na na-wrotach oraz z włączaniem sekcji szerokości GPS-Switch możliwe jest automatyczne uruchamianie poszczególnych rozpylaczy w sekcjach rozstawionych co 50-cm, co pozwala na dokładny oprysk na klinach i odnogach pól. Powierzchnie podwójnego pokrycia sąsiednich przejazdów z konwencjonalnym włączaniem sekcji szerokości Section Control np. na strefach nawrotów są aż o 85% mniejsze. W zależności od struktury powierzchni, szerokości roboczej i liczby sekcji zarówno AmaSwitch jak i AmaSelect dają znaczne oszczędności w porównaniu do dotychczasowej techniki ochrony roślin.

Także w technice komunalnej firma Amazone wprowadziła do programu nową maszynę: Rozsiewacz E+S H 751 dla służb zimowych. Ten rozsiewacz jest wyposażony w zbiornik o pojemności 750 l, hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających i uzupełnia dotychczasowy program rozsiewaczy dla służb zimowych.

Złote i srebrne medale na Agrosalon w Rosji
Wyjątkowe wyróżnienie za innowacje otrzymała grupa Amazone w październiku na najważniejszych, rosyjskich targach techniki rolniczej Agrosalon. Złotym medalem nagrodzono inteligentny system czujnik-rozpylacz AmaSpot do ochrony roślin specyficznej dla poszczególnych części pola. Srebrnymi medalami wyróżniono siewnik Primera DMC 12001-2C oraz kompaktową bronę talerzową Catros⁺ 12003-2TS.

4 miejsce w rankingu firm DLG 2016
W rankingu firm 2016 prowadzonych przez DLG w Niemczech Amazonen-Werke ponownie znalazła się ze znakomitymi wynikami na 4 miejscu wśród producentów techniki rolniczej. Tym samym Amazone jest najlepiej oceniana wśród średniej wielkości firm, gdyż miejsca 1 do 3 przypadły w udziale koncernom Fendt, Claas i John Deere.

Perspektywy 2017
Pomimo zachowawczego rozwoju rynków prognozy w zakresie obrotów na rok 2017 są pozytywnie szacowane przez kierownictwo Amazone. Oczekuje się – przy stałych warunkach ramowych – lekkiego wzrostu obrotów: "Jesteśmy przekonani, że rozwój grupy Amazone nie zależy tylko od generalnej sytuacji na rynkach, ale także od popytu na nasze produkty. Z naszymi nowymi pługami i wieloma innymi nowościami jesteśmy lepiej przygotowani niż wcześniej." W zakresie zainteresowań na rok 2017 jest również uruchomienie no-wych rynków regionalnych. Trendy średnio- i długoterminowe dla rozwoju przemysłu maszyn rolniczych a zwłaszcza dla grupy Amazone są w dalszym ciągu pozytywnie oceniane przez kierownictwo firmy.

Presse-Archiv 2017

4 gru 2017

Amazone wysoko w rankingu firm DLG

W najnowszym opublikowanym rankingu firm DLG 2017, Amazone ponownie została znakomicie oceniona. Zdobywając 49 punktów zajmuje 4 pozycję wśród przedsiębiorstw produkujących technikę rolniczą i jest najlepszą ze wszystkich średniej wielkości firm w tej branży. Miejsca 1 do 3 zajmują Fendt (58 punktów), Claas (56 punktów) i John Deere (52 punkty).

Przez prowadzony od 21 lat ranking firm Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) także w tym roku sprawdziło jaką opinię i jaki...

Frontanbau-Düngerstreuer: Zwei verschiedene Dünger in einem Arbeitsgang präzise verteilen (1)
29 lis 2017

Rozsiewacze zawieszane przed ciągnikiem: Precyzyjny rozsiew dwóch rodzajów nawozów w jednym przejeździe

Bardzo interesującą opcją dla użytkowników rozsiewaczy nawozów, zwłaszcza tych, którzy chcą precyzyjnie rozdzielać dwa różne typy nawozu za jednym razem, jest zawieszanie rozsiewacza ZA-V lub ZA-TS przed ciągnikiem. W odróżnieniu od techniki rozsiewania nawozów mieszanych przy użyciu jednego tylko rozsiewacza nawozu wariant ten umożliwia optymalne dostosowanie każdego z rozsiewaczy do charakterystyki konkretnego nawozu, dzięki czemu uzyskiwany jest optymalny rozdział...

Agritechnica
20 lis 2017

Dziękujemy Państwu za wizytę w Amazone!

Pod tym linkiem znajdą Państwo obszerną galerię zdjęć z niedawnych targów Agritechnica.
Około 450.000 fachowców, z czego ponad 100.000 z zagranicy zjawiło się od 12. do 18. listopada 2017 na specjalistycznych targach Agritechnica w Hanowerze. Liczba gości na liczącym 2.700 m² stanowisku Amazone w hali 9 była tak wielka, jak nigdy przedtem. Cały zespół Amazone dziękuje za to i za mnóstwo interesujących rozmów wszystkim klientom, interesantom i partnerom...

UX+Fendt
27 paź 2017

Trzy srebrne medale Agritechnica dla Amazone

Już w przededniu targów Agritechnica 2017 firma Amazone może zameldować o pierwszych sukcesach. Komisja neutralnych ekspertów Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG) wyróżniła trzy nowości Amazone srebrnymi medalami.
Agritechnica jest uznawana za najważniejsze targi techniki rolniczej na świecie i w tym roku odbywa się od 12. do 18. listopada w Hanowerze na terenach targowych. Na powierzchni 2.700 m² znajdującej się w hali numer 9 firma Amazon zaprezentuje...

JournalistenzuGast
15 wrz 2017

W Amazone gościło ponad 120 dziennikarzy branżowych

Z okazji międzynarodowej konferencji gromadzącej prasę fachową, na początku września 2017 gośćmi Amazone było ponad 120 dziennikarzy branżowych z 30 krajów. Przedsiębiorstwo wykorzystało to spotkania, aby poinformować ich o wielu nowych maszynach i procesach rozwojowych. Amazone zaprezentuje te maszyny szerokiej publiczności po raz pierwszy na największych na świecie, wiodących targach techniki rolniczej Agritechnica, które odbędą się od 12. do 18. listopada w Hanowerze.

Erster Spatenstich
7 wrz 2017

Wbicie pierwszej łopaty pod nowy zakład Amazone w Bramsche

W dzielnicy przemysłowej Schleptrup w Bramsche przy drodze A1 rozpoczęły się prace budowlane nowych zakładów produkcyjnych Amazone. Oficjalnym początkiem było symboliczne wbicie pierwszej łopaty w dniu 31 sierpnia 2017. Mimo silnych opadach nikogo nie opuszczał dobry nastrój. Gośćmi rozpoczęcia budowy byli między innymi starosta powiatu Osnabrück, dr. Michael Lübbersmann, oraz Heiner Pahlmann, burmistrz miasta Bramsche.
Nowe zakłady powstaną na powierzchni liczącej...

Pantera4502+
10 sie 2017

Pantera+ o więszej zdolności pokonywania wzniesień

Samojezdny opryskiwacz polowy Pantera marki Amazone ze swoim bezstopniowym napędem hydrostatycznym znakomicie sprawdza się również w trudnych warunkach pracy. Dysponuje dobrą siłą uciągu wyliczoną na pokonywanie wzniesień występujących w do 27 % zwykłych wymagań praktyki. Są jednakże również takie sytuacje, np. w ekstremalnie górzystym terenie, gdzie wymagana jest zdolność do pokonywania większych pochyłości. Do takich prac firma Amazone proponuje samojezdny...

XTender-T
31 lip 2017

Amazone prezentuje nowy zaczepiany zbiornik XTender-T

Nowością w Amazone jest teraz XTender-T, wszechstronnie stosowany, zaczepiany zbiornik z jednoosiowym podwoziem. XTender-T jest stworzony dla gospodarstw, które w trakcie uprawy gleby kultywatorem lub kompaktową broną talerzową chcą równocześnie wysiewać nawóz i / lub materiał siewny. W ten sposób XTender-T można wykorzystywać np. do łączonego nawożenia wyrównawczego przy rozkładzie słomy albo do siewu poplonów, lub też do pracy bez startowej dawki nawozu. Kombinacja...

Cataya Super
3 lip 2017

Agregat uprawowo siewny Cataya Super teraz także z redlicami RoTeC-Control

W ubiegłym roku firma Amazone wprowadziła na rynek nowy mechaniczny agregat uprawowo siewny Cataya Super z podwójnymi redlicami tarczowymi TwinTeC. Teraz ta maszyna jest dostępna również z redlicami jednotarczowymi RoTeC-Control, które mogą być dostarczane w wariancie TwinTeC z rozstawem rzędów 12,5 cm albo 15 cm. Przez możliwość wyboru między RoTeC i TwinTec, Amazone oferuje systemy redlic odpowiednie dla każdego gospodarstwa rolnego.
Uniwersalne, jednotarczowe...

Startschuss
12 kwi 2017

Amazone otwiera nową instalację lakierniczą KTL

Tam, gdzie widać było przede wszystkim wózki widłowe i ciężarówki, tam póź-nym popołudniem 7. kwietnia 2017 świętowano: w przemysłowej dzielnicy Hude-Altmoorhausen w firmie Amazone dokonano oficjalnego otwarcia nowej instalacji lakierniczej pracującej w programie KTL. Przybyło wielu szacownych gości z po-wiatu, gminy i sąsiedztwa, między innymi starosta powiatu Oldenburg, Carsten Harings oraz burmistrz Hude Holger Lebedinzew. W otwarciu uczestniczyli rów-nież liczni...

Pantera 4502
6 kwi 2017

Pantera 4502 zgodna z nową normą emisji spalin

Sercem samojezdnego opryskiwacza polowego Amazone do ochrony roślin Pantera 4502 jest sprawdzony 6-cylindrowy silnik Deutz o mocy 160 kW/218 KM. Ten rzędowy silnik o wysokim momencie obrotowym z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowania przy inteligentnym sterowaniu w trybie ECO spełnia wszystkie wymagania w zakresie mocy oraz niskiego zużycia paliwa. Gdy potrzebne jest więcej mocy, na przykład podczas pracy na stromych zboczach, kierowca ma do dyspozycji...

Scharspitzenwechsel
6 kwi 2017

System szybkiej wymiany C-Mix-Clip dla kultywatorów Cenius

Obok sprawdzonych redlic C-Mix, Amazone oferuje teraz dla kultywatorów mulczujących Cenius nowy system szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip. Umożliwia on komfortową wymianę redlic. Łatwa, bardzo szybka a przede wszystkim oszczędzająca czas zmiana na przykład z wąskich redlic do głębokiego spulchniania gleby na gęsiostópki do płytkich uprawek ścierniskowych nie stanowi żadnego problemu. Uzyskuje się przy tym obniżenie kosztów pracy do możliwie najniższego poziomu.
System...

Maschine des Jahres
28 lut 2017

Säkombination Cataya als Maschine des Jahres ausgezeichnet

Amazones neue mechanische Säkombination Cataya ist auf der Landtechnikmesse Sima 2017 in Paris als ´Maschine des Jahres´ ausgezeichnet worden. Der Titel ´Maschine des Jahres´ ist eine besondere Auszeichnung für Innovationen, die von einer Jury aus Landtechnik-Fachjournalisten aus verschiedenen europäischen Ländern verliehen wird. Die diesjährige Verleihung war von der französischen Zeitschrift „Terre-Net“ in Kooperation mit dem Deutschen Landwirtschaftsverlag (DLV)...

UX
21 lut 2017

HeightSelect do włączania pojedynczych rozpylaczy AmaSelect

Do bezpiecznej i skutecznej ochrony roślin należy uwzględnić parametry techniczne oraz meteorologiczne. Celem jest aplikacja środków z eliminacją ich dryfowania, którą obok prawidłowego doboru rozpylaczy, ciśnienia oprysku i prędkości jazdy osiąga się także przez zachowanie właściwej wysokości belki polowej. Przy niewielkim odstępie od powierzchni docelowej wiatr wpływa na krople cieczy w tak małym stopniu jak to możliwe. Optymalna wysokość belki polowej zależy od kąta...

Eröffnung
9 lut 2017

Nowa hala produkcyjna otwarta w Eurotechnika AG w Samarze

31. stycznia 2017 wyglądało to tak: Po tylko jednorocznej budowie odbyło się w siostrzanej spółce Amazone Eurotechnika AG w rosyjskiej Samarze uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej. V. N. Smirnov, generalny dyrektor Eurotechnika AG, pozdrowił licznie przybyłych gości, między innymi N. I. Merkuschkina, gubernatora obwodu Samara. W otwarciu uczestniczył również Christian Dreyer, jeden z dwóch szefów Amazone.
Nowa, licząca 2.200 m² powierzchni hala produkcyjna służy...

ZA-V_2700_EasySet_15

Nowy rozsiewacz nawozów ZA-V Easy z Amazone

Jako nowość wśród rozsiewaczy nawozów Amazone proponuje dla linii produktowej ZA-V komputer obsługowy EasySet. To wyposażenie umożliwia wyjątkowo łatwą i komfortową obsługę, ponieważ wszystkie podstawowe funkcje rozsiewacza są tu elektrycznie ustawiane i sterowane przez komputer specyficzny dla określonej maszyny.
Tak samo jak wszystkie typy produktów ZA-V również warianty EasySet-są wyposażone w precyzyjne mechanizmy rozsiewające dla szerokości roboczych od 10 do 36...