11 lip 2016

Nowość: Wał dyskowy jako dołączane narzędzie do pasywnej uprawy gleby

Firma Amazone uzupełniła swój program narzędzi do pasywnej uprawy gleby o wał dyskowy. Nowy wał zbudowany jest przede wszystkim do pracy na glebach ciężkich i wilgotnych.

Podstawowa konstrukcja tego wału składa się z umieszczonych parami, zamkniętych i zespawanych stalowych talerzy z zębatymi krawędziami zewnętrznymi. Te elementy mają średnicę 600 mm i są zamontowane na wałku w odstępach co 12,5 cm. Aby wał nie zapychał się glebą, wyposażono go w przykręcane, ustawialne skrobaki. Elementy talerzy są odporne na ścieranie a w razie konieczności można je łatwo wymienić.

Dzięki swojej wysokiej masie wynoszącej 220 kg na metr szerokości roboczej oraz wąskiej ramie, wał dyskowy znakomicie rozdrabnia i zagęszcza ciężką glebę na dużą głębokość. Bryły są rozcinane a kamienie wciskane w głąb gleby. Wał pozostawia za sobą lekko pofałdowaną powierzchnię o niewielkiej skłonności do zamulania, zapewniającą dobrą wymianę powietrza i wody.

Nowy wał można łączyć ze wszystkimi maszynami uprawowymi Amazone. Aby elastycznie reagować na zmieniające się warunki glebowe, można go łatwo zamienić na jeden z dziewięciu innych wałów z programu Amazone. Na przykład na gleby lekkie i mozaikowate są do dyspozycji klinowe wały pierścieniowe KW a na gleby piaszczyste, wały DUW o podwójnym profilu U.

Disc-Walze im Einsatz
Wał dyskowy pozostawia za sobą pofałdowaną glebę o niewielkiej skłonności do zamulania, zapewniającą dobrą wymianę powietrza i wody.