25 sty 2016

DistanceControl plus: Automatyczne prowadzenie belki polowej z 4 czujnikami

(Video o testowaniu opryskiwaczy polowych Amazone na  "wyboistym odcinku" znajduje się pod tym linkiem.)

Automatyczne system prowadzenia belki polowej DistanceControl oferowany przez Amazone utrzymuje belkę polową opryskiwacza bardzo precyzyjnie nad plantacją zachowując optymalny odstęp między rozpylaczami a powierzchnią docelową. Jednakże w trudnych warunkach pracy może się zdarzyć, że dotychczasowy system DistanceControl, posiadający po jednym czujniku na lewej i prawej połówce belki polowej jest niewystarczający. Przy mocno zróżnicowanym rozwoju roślin, w kulturach uprawianych rzędowo i pojawiających się tam przerwach rzędów czy też w uprawie zbóż z występującymi miejscowo wylegami może się zdarzyć, że belka polowa będzie zanurzać się w łanie.

Pomocą będzie wtedy nowe rozwiązanie prowadzenia belki polowej DistanceControl plus z dwoma czujnikami po lewej i prawej stronie belki polowej. Dzięki dodatkowym czujnikom badana jest większa powierzchnia pola. W taki sposób DistanceControl plus zapewnia poprawione prowadzenie belki polowej przy ciężkich warunkach oprysku. Poprzez rozwinięte oprogramowanie regulacyjne, optymalne prowadzenie belki polowej zabezpieczone jest również przy wysokich prędkościach jazdy i mniejszym odstępie od powierzchni docelowej. Jest to zgodne z aktualnymi trendami szybszej jazdy i mniejszymi odległościami między belką polową a roślinami także wtedy, gdy ta odległość będzie zredukowana do mniej, niż 50 cm.

DistanceControl Grafik
DistanceControl plus z czterema czujnikami dba o to, aby także przy zróżnicowanej plantacji lub w miejscach wylegów belka polowa nie zanurzała się w łan roślin.