29 lis 2017

Rozsiewacze zawieszane przed ciągnikiem: Precyzyjny rozsiew dwóch rodzajów nawozów w jednym przejeździe

Frontanbau-Düngerstreuer: Zwei verschiedene Dünger in einem Arbeitsgang präzise verteilen (1)
Firma Amazone opracowała specjalne oprogramowanie dla rozsiewaczy zawieszanych przed ciągnikami, w którym funkcje rozsiewania są wyświetlane w sposób odwrotny symetrycznie

Bardzo interesującą opcją dla użytkowników rozsiewaczy nawozów, zwłaszcza tych, którzy chcą precyzyjnie rozdzielać dwa różne typy nawozu za jednym razem, jest zawieszanie rozsiewacza ZA-V lub ZA-TS przed ciągnikiem. W odróżnieniu od techniki rozsiewania nawozów mieszanych przy użyciu jednego tylko rozsiewacza nawozu wariant ten umożliwia optymalne dostosowanie każdego z rozsiewaczy do charakterystyki konkretnego nawozu, dzięki czemu uzyskiwany jest optymalny rozdział poprzeczny obu nawozów. Nowe rozwiązanie zaprezentowane obecnie przez firmę Amazone umożliwia zastosowanie dwóch rozsiewaczy równocześnie.

W przypadku zamontowania rozsiewacza z przodu ciągnika układ rozsiewu nie jest skierowany w tył, lecz do przodu. W związku z tym operator rozsiewacza podczas obsługi maszyny musi myśleć kategoriami odbicia lustrzanego. Aby uwolnić operatora od tej niedogodności, firma Amazone opracowała specjalne oprogramowanie dla rozsiewaczy zawieszanych przed ciągnikami, w którym funkcje rozsiewania są wyświetlane w sposób odwrotny symetrycznie.

Za jego pomocą można bez problemu kierować w odpowiednią stronę nawet rozsiew krawędziowy, graniczny i wykonywany przy rowach. Oprogramowanie to wyświetla również w sposób lustrzany optymalny punkt przełączania (SwitchPoint) układu Section Control. Ponieważ w przypadku rozsiewacza zawieszanego z przodu ciągnika mechanizm rozsiewający jest pchany przed maszyną, punkt przełączania musi znajdować się daleko przed rozsiewaczem.

Wstępnym warunkiem transportu rozsiewacza zawieszanego z przodu ciągnika na drogach publicznych jest stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym . W zakres ten zasadniczo wchodzi oświetlenie, a także zgodność z wytycznymi określającymi wielkość pola widzenia. Aby umożliwić użytkownikom spełnienie wszelkich wymogów w zakresie oświetlenia, firma Amazone oferuje zestaw oświetleniowy własnej konstrukcji, w skład którego wchodzą białe światła pozycyjne i dodatkowe reflektory.