Nowy rozsiewacz nawozów ZA-V Easy z Amazone

Do pobierania pakietu dla mediów

ZA-V_2700_EasySet_15
Tak samo jak wszystkie typy produktów ZA-V również warianty EasySet-są wyposażone w precyzyjne mechanizmy rozsiewające dla szerokości roboczych od 10 do 36 m oraz w Soft Ballistic System SBS

Jako nowość wśród rozsiewaczy nawozów Amazone proponuje dla linii produktowej ZA-V komputer obsługowy EasySet. To wyposażenie umożliwia wyjątkowo łatwą i komfortową obsługę, ponieważ wszystkie podstawowe funkcje rozsiewacza są tu elektrycznie ustawiane i sterowane przez komputer specyficzny dla określonej maszyny.

Tak samo jak wszystkie typy produktów ZA-V również warianty EasySet-są wyposażone w precyzyjne mechanizmy rozsiewające dla szerokości roboczych od 10 do 36 m oraz w Soft Ballistic System SBS. Oferowane będą zbiorniki o pojemności od 1.400 do 4.200 litrów oraz możliwość wyposażenia w układ Limiter V+ do rozsiewu granicznego, przy rowach lub krawędziowego.

Z pomocą komputera obsługowego EasySet można podczas jazdy regulować i ustawiać przyciskiem zasuwy otworów wylotowych niezależnie dla lewej i prawej strony. Pozwala to indywidualnie dopasować dawkę rozsiewu dla lewej i prawej strony maszyny.

Do obsługi Limitera V+ najpierw przyciskami +/- na komputerze obsługowym wybierana jest głębokość opuszczenia. Aktywacja układu następuje przez specjalny przycisk Limitera. Zmiana funkcji Limitera np. z rozsiewu krawędziowego na rozsiew graniczny lub przy rowach również odbywa się przez przyciski +/-. Jeśli sytuacja tego wymaga, można, np. przy rozsiewie przy rowach redukować dawkę nawozu kierowanego w stronę granicy pola.

Ponieważ nie są wymagane żadne przyłącza hydrauliczne, ZA-V Easy można bardzo szybko dołączać i odłączać. Aby zacząć pracę rozsiewaczem, wystarczy jedynie włożyć 3-biegunową wtyczkę kabla w gniazdo i dołączyć wałek przekaźnikowy do ciągnika.

EasySet_d0_kw_7254_d1_160523_15
Z pomocą komputera obsługowego EasySet można podczas jazdy regulować i ustawiać przyciskiem zasuwy otworów wylotowych niezależnie dla lewej i prawej strony