Technika siewu poplonów

Dalsze zabiegi: Siew poplonów bezpośrednio w ściernisko

Gleba jest chroniona przed wyschnięciem przez zabiegi uprawowe.

Siew poplonów bezpośrednio w ściernisko w okresie jesiennym oznacza:

 • Ściernisko i słoma chronią glebę przed wyschnięciem
 • Ograniczenie erozji gruntu
 • Redukcja kosztów dzięki mniejszej ilości zabiegów uprawowych
 • Wykorzystanie okresu przed kiełkowaniem samosiewów

Dotyczy to zarówno poplonów ozimych i jarych. Ten pozytywny efekt pojawia się również w przypadku poplonów jarych, a więc od momentu żniw do siewu uprawy głównej w okresie jesiennym.

Na wiosnę za pomocą Primera DMC można wysiać bezpośrednio za pomocą redlic kulturę jarą do przemarzniętych poplonów. Poplony po rozdrobnieniu i/lub oprysku mogą pozostać na polu również w celu ochrony kolejnej uprawy głównej. Poplony nie tylko chronią przed erozją i parowaniem wody, ale też dostarczają humusu i wiążą azot.

Więcej informacji + Mniej informacji -
Große Flexibilität (1) Förderstreckenprinzip

Duża elastyczność

Obok samego siewu zbóż za pomocą Primera DMC zależnie od modelu można wysiać nawet trzy różne materiały podczas jednego przejazdu, np. nasiona i nawóz metodą Single-Shoot. Można też łączyć ze sobą różne gatunki nasion.

W ten sposób można wysiewać jednocześnie różne kombinacje poplonów, np. rośliny strączkowe i trawy. Roślinę strączkową można wysiać głębiej i wykorzystać do wiązania azotu. Drobne nasiona, takie jak trawa, można rozprowadzać poprzez szynę odbojową siewnika GreenDrill. Ta zasada dotyczy również podsiewek! W ten sposób można też wysiewać dwa różne gatunki nasion oraz nawóz.


Ogromna korzyść

Zalety wykorzystania podsiewek / roślin towarzyszących / poplonów:

 • większa bioróżnorodność
 • mniejsza erozja gleby
 • większa ochrona przed wysuszeniem
 • lepsza stabilność grudek
 • lepsza dostępność substancji odżywczych
 • mniej zabiegów związanych z ochroną roślin
 • wiązanie CO₂ i tworzenie próchnicy
 • intensywniejsza fotosynteza


Große Flexibilität (2)
Tylko siew
Große Flexibilität (3)
Single-Shoot: Siew nasion z nawozem na jednej głębokości


Große Flexibilität (4)
Double-Shoot: Siew dwóch gatunków nasion na różnych głębokościach
Große Flexibilität (5)
Double-Shoot: Siew dwóch różnych gatunków nasion z nawozem na różnych głębokościach
 1. Nasiona
 2. Nawóz
 3. 2. Nasiona poprzez GreenDrill
Więcej informacji + Mniej informacji -

Więcej niż tylko siewnik!

Uniwersalny siewnik nabudowany GreenDrill 501 i rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus do siewnika Primera DMC 3000-C i 6000-2C.

Więcej informacji + Mniej informacji -
Komfortabel, flexibel und exakt (1) PrimeraDMC6000-2C_Deutz_d0_kw_P8186311_d1_201218

GreenDrill 501 – wygodny, elastyczny i precyzyjny

Nabudowany siewnik GreenDrill to idealne rozwiązanie do siewu poplonów oraz dosiewania wsiewek w trakcje jednego przejazdu roboczego. Łatwo dostępny przez schodki zbiornik ziarna GreenDrill mieści 500 l. Materiał siewny jest rozprowadzany na całej powierzchni za pomocą talerzy odbojowych przed zagarniaczem.


Zalety GreenDrill:

 • Wysiewanie poplonu i drobnych nasion bezpośrednio z uprawą ścierniska lub gleby
 • Dostępne kasety dozujące do różnych norm i gatunków nasion
 • Szerokopowierzchniowy siew za pomocą szyny odbojowej przed zagarniaczem
 • Łatwy dostęp za pomocą schodków
 • Sterowanie maszyną za pomocą ISOBUS
Więcej informacji + Mniej informacji -
Maschinensteuerung über ISOBUS (1) Cirrus6003_GreenDrill_GD501_d0_kw_P5096339_d1_190812

Sterowanie maszyną za pomocą ISOBUS

GreenDrill można sterować na różne sposoby, w zależności od tego, na jakiej maszynie został zamontowany. Jeśli np. na Primera DMC zamontowano GreenDrill 501 z elektroniką ISOBUS, jest on w pełni zintegrowany z elektroniką Primera DMC jako „uczestnik ISOBUS”. Np. w obsłudze maszyny na terminalu GreenDrill jest wyświetlany i sterowany jako drugi lub trzeci zbiornik ziarna i dozownik.

Więcej informacji + Mniej informacji -
Präzise elektrische Dosierung

Precyzyjne dozowanie elektryczne GreenDrill

Do dozowania nasion służy dozownik z napędem elektrycznym. Napęd elektryczny pozwala na łatwą regulację normy wysiewu poprzez terminal ISOBUS w kabinie ciągnika. Alternatywnie napęd elektryczny może być sterowany w pełni automatycznie za pomocą kart aplikacyjnych. Ponadto możliwa jest kalibracja za pomocą przycisku i wstępne dozowanie w narożnikach pola.

Więcej informacji + Mniej informacji -
Mikrogranulatstreuer Micro plus (1) Primera6000-2C_MicroPlus_d0_kw_PB084936_d1_230217

Aplikator mikrogranulatów Micro plus

Dzięki wyposażeniu w rozsiewacz mikrogranulatów Micro plus można jednocześnie podawać małe ilości produktów bezpośrednio przy nasionach podczas siewu. Produkt dozowany przez rozsiewacz mikrogranulatów do odcinka transportowego jest umieszczany w redlinie siewu razem z nasionami metodą Single-Shoot.

Micro plus jest wyposażony w centralne dozowanie elektryczne pod łatwo dostępnym zbiornikiem o pojemności 110 l. Duży otwór załadowczy o średnicy 195 mm umożliwia łatwe i szybkie napełnianie zbiornika. Sterowanie rozsiewaczem mikrogranulatów odbywa się za pośrednictwem oprogramowania ISOBUS siewnika.

Więcej informacji + Mniej informacji -

Czy to nie brzmi ciekawie?

Zostaw swoje dane kontaktowe*, wkrótce skontaktujemy się z Tobą:
* Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane jedynie do nawiązania pożądanego przez Państwa kontaktu.