2 paź 2020

Wszystkie atuty są potrójne: Triple-Shoot w siewniku Cirrus-CC

Do pobierania pakietu dla mediów

Profesjonalna uprawa roślin stoi przed coraz większymi wyzwaniami. Zmniejszenie ilości środków ochrony roślin, jak również zwiększenie odporności chwastów i ekstremalne zmiany klimatyczne to tylko kilka przykładów, które mają duży wpływ na rolnictwo. W efekcie wymagania stawiane m.in. nowoczesnej technice siewu stale rosną. Precyzyjne dozowanie i utrzymywanie głębokości siewu nasion mają absolutny priorytet, aby zapewnić wysokie plony. Zmienny siew oraz automatyczne włączanie i wyłączanie na poprzeczniakach mają również rosnące znaczenie. Szczególny nacisk położono również na jednoczesne dozowanie kilku nasion, nawozów oraz upraw towarzyszących i podsiewów. Wszystko to można doskonale zrealizować dzięki nowemu uniwersalnemu agregatowi uprawowo-siewnemu Cirrus-CC.

Siew bez granic
W tym celu siewnik Cirrus-CC został wyposażony w 2-komorowy zbiornik ciśnieniowy i drugi odcinek transportowy z dodatkowymi jednotarczowymi redlicami nawozowymi FerTeC. Dzięki zastosowaniu nowego, uniwersalnego, nabudowanego siewnika GreenDrill 501, w tzw. metodzie Triple-Shoot, można wysiewać jednocześnie i niezależnie od siebie nawet trzy materiały na różnych poziomach wysiewu. 

Ta technologia umożliwia użytkownikowi stosowanie wielu metod uprawowych. Uprawy towarzyszące i wsiewki są korzystne dla zwalczania chwastów oraz zwiększania ochrony przed erozją i bioróżnorodności. Dzięki metodzie Triple-Shoot można wykonać siew trzech różnych nasion w jednym przejeździe: Np. płytki siew rzepaku wykonywany za pomocą redlic dwutarczowych TwinTeC+. Bób, który jest odkładany głębiej przez jednotarczowe redlice FerTeC, służy jako utrwalacz azotu. Za pomocą siewnika GreenDrill i blach odbojowych można wysiewać na powierzchni trzecie medium. 

Alternatywnie można zastosować dwa rodzaje nasion z nawozem na trzech różnych poziomach: W ten sposób niewielka ilość nawozu jest aplikowana j razem z materiałem siewnym za pomocą redlicy wysiewającej w metodzie Single-Shoot, co znacząco sprzyja rozwojowi młodych roślin. W celu pobudzenia wzrostu korzeni nawóz jest również odkładany w głębszej warstwie gleby między rzędami wysiewu za pomocą redlic nawozowych FerTeC przy użyciu metody Double-Shoot. Dzięki temu rozdzielnemu rozmieszczeniu nawóz może być używany w bardziej ukierunkowany sposób, aby zapewnić pełne zaopatrzenie rośliny. Dzięki GreenDrill siew rośliny towarzyszącej odbywa się za pomocą metody Triple-Shoot. Rolnik lub usługodawca może w ten sposób bardzo elastycznie łączyć nasiona i nawozy.

Łatwa obsługa
Kalibracja dozowników w 2-komorowym zbiorniku oraz w GreenDrill jest bardzo łatwa i wykonywana za pomocą opcjonalnego TwinTerminal 3.0 lub za pomocą aplikacji mySeeder, bez konieczności ciągłego wsiadania i wysiadania z kabiny ciągnika. Na terminalu Amazone ISOBUS AmaTron 4 wyświetlane są normy wysiewu i prędkość obrotowa. Operator może łatwo zmieniać normę wysiewu podczas pracy bezpośrednio z kabiny ciągnika. 

Precyzyjna uprawa ze zmiennym siewem
Przy zastosowaniu kart aplikacyjnych i funkcji MultiBin wszystkie trzy zbiorniki mogą być sterowane indywidualnie, a dawki wysiewu poszczególnych roślin można zmieniać niezależnie od siebie w zależności od konkretnej pozycji na polu. Na poprzeczniakach za pomocą funkcji MultiBoom następuje automatyczne przełączanie GPS-Switch z opóźnieniem czasowym dla każdego wysiewanego asortymentu.
 

Więcej informacji i filmy wideo można znaleźć na stronie: www.triple-shoot.com


Pakiet dla mediów: Pobierz obrazy (24,2 MB)